Winlogs có thể xử lý tất cả các yêu cầu về đóng gói với chất lượng tốt nhất cho pa-lét, thùng carton, thùng gỗ, Cuốn màng co, hút chân không, chống sốc, đá khô, đá gel…

Trả lời