Với dịch vụ vận chuyển door to door, chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa với hầu hết các loại xe tải 0.5 tấn, 1.5 tấn. 2.5 tấn, 3.5 tấn, 5 tấn, 8 tấn, sơ-mi rơ mooc…

Tất cả lái xe của chúng tôi cần thận khi lái xe và giữ cho hàng hóa luôn luôn được giao nhận trong tình trạng tốt nhất.

Trả lời