Văn phòng đại diện: Room 1805, Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.

    Số tài khoản: 3009666999999 Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Lê Hồng Phong.

    MST: 110920293223.

    Email: Linda@winlogs.com | Hotline: +84 936 596 139