Incoterm 2020 có bảo nhiều điều kiện? Áp dụng như thế nào? Trách nhiệm của người mua và người bán ra sao? Điểm khác biệt giữa Incoterm 2010 và 2020?

Incoterm là các hiệp định vận tải quốc tế tiêu chuẩn cho hàng hóa thương mại.

Các điều khoản này xác định việc phân chia trách nhiệm và trách nhiệm giữa người mua và người bán.

Incoterm do Phòng Thương mại Quốc tế phát hành và xuất

bản ấn bản đầu tiên vào năm 1932.

Để bắt kịp với số lượng xử lý dữ liệu điện tử ngày càng tăng, các điều khoản đã được sửa đổi vào năm 1990.

Incoterm 2020 có hiệu lực vào tháng 1 năm 2020.

Incoterm 2010 vẫn có hiệu lực, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các điều khoản mới.

Các quy tắc tiêu chuẩn này được sử dụng trên phạm vi quốc tế, tạo ra sự rõ ràng cho cả người mua và người bán.

Các Thỏa Thuận Incoterm 2020

Bạn có thể đồng ý với những vấn đề sau bằng điều khoản của Incoterm:

Ai chịu trách nhiệm về bảo hiểm vận tải, giấy phép, chứng nhận và các thủ tục khác?

Ai cung cấp phương tiện vận chuyển và vận chuyển đến đâu?

Khi nào rủi ro và chi phí của quá trình giao hàng sẽ chuyển từ người bán sang người mua?

Các Điều Khoản Incoterm 2020

Các điều khoản này xác định sự phân chia trách nhiệm và trách nhiệm giữa người mua và người bán trong các lĩnh vực rủi ro, chi phí và sắp xếp vận chuyển và chứng từ hải quan, do đó giảm rủi ro phức tạp pháp lý.

Incoterm 2020 Có Bao Nhiêu Điều Kiện? Áp Dụng Như Thế Nào?

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Incoterm 2020 đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số hotline +84 28 71092579, địa chỉ Email: info@embassyfreight.com.vn.

Hoặc có thể đọc tiếp để tìm hiểu những khái niệm cơ bản của các điều kiện Incoterm 2020 dưới đây.

Có 11 điều kiện incoterm 2020: 4 điều khoản được thiết kế đặc biệt để vận chuyển bằng đường biển. 7 điều khoản còn lại áp dụng cho tất cả các loại hình vận tải (vận tải đa phương thức).

Incoterm 2020 có bảo nhiều điều kiện

Điều Khoản Incoterm 2020 Cho Vận Tải Đường Biển:

FAS (cảng đi) – Giao dọc mạn tàu

Theo điều khoản FAS người bán giao hàng cho người mua và đặt dọc mạn tàu theo chỉ định của người mua tại cảng bốc hàng được chỉ định.

Rủi ro mất mát hư hỏng hàng hóa được chuyển giao khi hàng hóa đặt dọc mạn tàu.

Ngoài ra điều kiện FAS yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

FOB (cảng đi) – Giao lên tàu

Điều khoản FOB người bán giao hàng cho người mua khi hàng được đặt trên boong tàu được chỉ định.

Ngoài ra điều khoản FOB còn yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

Mọi rủi ro về hư hỏng, mất mát của lô hàng được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng hóa được đặt trên boong tàu và mọi chi phí được chuyển giao cho người mua từ thời điểm đó.

các điều khoản vận chuyển đường biển

CFR (cảng đến) – Cước Phí

Điều khoản CFR quy định người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt trên boong tàu.

Rủi ro mất mát hư hỏng hàng hóa được chuyển giao khi hàng được đặt trên boong tàu tại thời điểm đó mọi chi phí và rủi ro sẽ do người mua chịu.

Theo điều khoản CFR người bán phải ký hợp đồng vận chuyển và người bán không chịu trách nhiệm mua bảo hiểm.

Điều kiện CIF trong Incoterm 2020 (cảng đến) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

Theo điều khoản CIP người bán giao hàng cho người mua khi hàng được đặt trên boong tàu. Rủi ro hư hỏng hàng hóa được chuyển giao từ người mua sang người bán khi mà hàng hóa được đặt trên boong tàu.

Theo điều khoản CIF người bán phải ký hợp động vận chuyển và mua bảo hiểm cho hàng hóa.

Điều Khoản Incoterm Cho Vận Tải Đa Phương Thức

EXW (Ex Work điểm đi) – Giao tại xưởng

Theo điều khoản EXW người bán giao hàng cho người mua tại địa điểm được chỉ định khi hàng hóa nằm dưới sự kiểm soát của người mua.

Khi đó rủi ro được chuyển giao từ người bán cho người mua khi mà hàng hóa được đặt dưới quyền kiểm soát của người mua tại điểm chỉ định.

Khi giao hàng người bán không cần phải xếp dỡ hàng hay làm thủ tục hải quan. EXW là điều kiện mà trách nhiệm của người bán là tối thiểu.

FCA (điểm đi) – Giao cho người chuyên chở

Theo điều khoản FCA người bán giao hàng cho người mua tại cơ sở của người bán hoặc địa điểm được người bán chỉ định. Tại địa điểm được chỉ định thì đó sẽ là điểm chuyển giao rủi ro và chi phí cho người mua.

Ngoài ra điều khoản FCA còn yêu cầu người bán làm thủ tục hải quan xuất khẩu.

Điều kiện CPT trong Incoterm 2020 (điểm đến) – Cước phí trả tới

Theo điều khoản CPT người bán giao hàng cho người mua và chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho đơn vị vận chuyển.

Theo điều khoản người bán phải thuê đơn vị vận tải nhưng không đảm bảo tình trạng của hàng hóa.

các điều khoản vận chuyển đường hàng không

Điều kiện CIP trong Incoterm 2020 (điểm đến) – Cước phí và phí bảo hiểm trả tới

Theo điều khoản CIP người bán giao hàng cho người mua và chuyển giao rủi ro khi mà hàng được giao cho đơn vị vận chuyển. Điều khoản CIP tương tự với điều khoản CPT.

Nhưng ở điều khoản CPT người bán ngoài việc ký hợp đồng vận tải ra còn phải mua bảo hiểm cho hàng hóa (bảo hiểm tử điểm giao hàng tới điểm đến.)

DPU (điểm đến) – Giao tại nơi dỡ hàng

Theo điều khoản DPU thì người bán sẽ vận chuyển hàng đến kho người mua và dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển. Người bán chịu mọi rủi ro để đưa hàng đến địa điểm đã chỉ định và dỡ xuống.

DAP (điểm đến) – Giao tại nơi đến

Theo điều khoản DAP người bán giao hàng cho người mua và chuyển giao rủi ro cho người mua khi hàng được đặt trên phương tiện vận chuyển dưới quyền kiểm soát của người mua và sẵn sàng dỡ tại địa điểm được chỉ định.

Sau khi người bán vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định thì rủi ro được chuyển giao cho người mua tại địa điểm chỉ định.

Ngoài ra người bán phải ký hợp đồng và vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định.

các điều khoản vận chuyển đường biển

DDP (điểm đến) – Giao hàng đã nộp thuế

Theo điều khoản DDP thì người bán sẽ giao hàng cho người mua làm thủ tục hải quan nhập khẩu và nộp thuế và hàng hóa được vận chuyển đến và đặt dưới quyền kiểm soát của người mua.

Mọi chi phí phát sinh trước khi hàng được giao đến điểm chỉ định sẽ do người bán chịu. Rủi ro được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dưới quyền kiểm soát của người mua.

Điểm Khác Biệt Giữa Incoterm 2010 Và 2020

Điều Khoản DPU Thay Thế Cho Điều Khoản DAT

Điều khoản DPU thay thế cho điều khoản DAT có nghĩa là người bán sẽ chịu trách nhiệm giao hàng và chuyển giao rủi ro cho người mua khi hàng hóa đã được dỡ xuống phương tiện vận tải tại nơi giao hàng đã được chỉ định.

Điều khoản DPU khi bổ sung thêm quy định dỡ hàng hóa sẽ giống với điều khoản DAP.

Điều khoản FCA Được Thêm Điều Kiện “On Board” Trên Vận Đơn

Với điều khoản FCA mới thì khi xếp hàng lên tàu để thuận tiện cho việc thanh toán ngân hàng mà người mua hoặc người bán có thể yêu cầu xuất trình vận đơn on board.

Quy Định Rõ Trách Nhiệm Vận Chuyển

Incoterm 2020 quy định rõ ràng về trách nhiệm của người mua hoặc người bán sử dụng phương tiện vận chuyển.

Như trong incoterm 2010 việc vận chuyển sẽ được thực hiện bởi bên thứ ba hoặc không quy định rõ người mua hay người bán phải thực hiện việc vận chuyển tùy thuộc vào điều khoản sử dụng.

Nhưng trong incoterm 2020 việc này được quy định rõ ràng trong các điều khoản FCA, DAP, DPU, DAP.

Incoterm 2020 có bảo nhiều điều kiện

Các Điều Khoản Bảo Mật Thông Tin, Bảo Hiểm

Các thông tin liên quan đến hàng hóa, giá cả, thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng được bổ sung thêm các điều khoản bảo mật.

Thay Đổi Nghĩa Vụ Và Trách Nhiệm Tại Điều Khoản CIP

Trong Incoterm 2010 điều khoản CIP là bảo hiểm mặc định loại C nhưng trong incoterm 2020 điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro loại A.

Loại bảo hiểm sẽ ảnh hưởng đến chi phí cho nên cả hai bên phải xem xét kỹ trước khi ký hợp đồng.

Trả lời