iệt Nam là một đất nước đang phát triển nên dịch vụ vận chuyển các lô hàng dự án, hàng quá khổ, quá tải, hàng rời là rất quan trọng. 

Các ngành mà chúng tôi đang chú trọng như:– Điện mặt trời- Điện gió- Thủy điện- Máy xây dựng, Nhà máy xi măng, nhà máy sản xuất bột đá

Trả lời